Strategický rozvojový plán 2018-2030

byl schválen Zastupitelstvem obce Crhov dne 29. ledna 2018 usnesením č. 8/31/2018

Díl-A.pdf (8330548) - průzkumy
Díl-B.pdf (1896532) - rozbory
Díl-C.pdf (2914424) - plán
Díl-D.pdf (17412654) - inplementace