Obecně závazné vyhlášky

OZV č. 4/2011 Požární řád

30.08.2011 18:44
Požární řád obce.pdf (175,7 kB) Řád ohlašovny požáru.pdf (343,1 kB)

OZV 1/2013 o znaku a vlajce obce Crhov

17.12.2013 19:52
OZV 1-2013 o znaku a vlajce.pdf (328654)

OZV 1/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činnosti

20.09.2016 19:39
1-2016 (noční klid).pdf (81602)

OZV 2/2000, kterou se vydává statut o vytváření a ochraně živ. podmínek

30.07.2020 21:40
2-2000 (statut o vytvoření a ochraně živ. podmínek).pdf (273093)

OZV 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

25.12.2021 14:36
2-2021 (stanovení obec. systému odpad. hospod.).pdf (169419)

OZV 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářstvi

27.12.2023 14:43
1-2023 (poplatky popelnice).pdf (184660)

OZV 2/2023 o místním poplatku ze psů

27.12.2023 14:44
2-2023 (poplatky-psi).pdf (139334)