Samospráva obce

Samospráva obce se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

V čele obce je sedmičlenné zastupitelstvo obce.

Jméno a příjmení Funkce Telefon
Mgr. Iveta Houdková starostka 725 111 502
Ing. Jaroslav Vlasák místostarosta 606 154 182 
Ing. Ondřej Homolka člen zastupitelstva  
Miroslav Konopáč člen zastupitelstva  
Mgr. Dalimil Kovář člen zastupitelstva  
Petr Juránek člen zastupitelstva  
Nela Dufková, DiS. členka zastupitelstva  

 

Zastupitelstvo obce se schází vždy poslední pondělí v měsíci v kanceláři Obecního úřadu v Crhově, začátek obvykle v 19:00 hodin. Zasedání jsou veřejná. Veřejnost je o zasedáních pravidelně informována pozvánkou vyvěšenou na úřední desce. Zápisy se zasedání jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu do 10 dnů po zasedání.

 

  Termíny zasedání v roce 2020  
30. ledna                               27. února               27. března                         
24. dubna 29. května 26. června
31. července 28. srpna 25. září
30. října 26. listopadu 17. prosince