Služby v obci

Obec Crhov pronajímá sál kulturního domu k různým příležitostem (svatby, rodinné oslavy,...)

Pronájem kulturního domu od roku 2011

pohřební hostina                                        Kč 500,00

akce - místní občané                                   Kč 1.000,00

akce - cizí občané                                       Kč 1.500,00

Dále jsou připočteny náklady na praní ubrusů a spotřebovaná energie (el. energie, plyn).

správce kulturního domu: Vlasta Houdková, tel. 724862143

Nově zrekonstruovaný kulturní dům

Výzdoba kulturního domu po rekonstrukci na svatební hostinu
 
I obřad se dá udělat v Crhově u kulturního domu nebo u kapličky