Propagace a publicita projektů       

Akce "Vybavení JSDHO Crhov" z programu "Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020" z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2019
 
Způsobilé výdaje akce celkem: Kč 47.547,00
 
Z toho dotace z JMK: Kč 33.282,90
 
Zhotovitel: Eva Vrtěnová - hasičské potřeby a doplňky, Bystřice nad Pernštejnem
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________