Knihovna                                                            

Obecní knihovna Crhov

679 74 Crhov 42 (budova obecního úřadu)

Knihovnice

Stanislava Procházková

Výpůjční doba

Každý sudý pátek v době od 17:00 do 18:00 hodin.

Nabídka knihovny 

V současné době knihovna nabízí čtenářům 1434 kusů knih. Během roku je knižní fond obohacován o tituly z výměnného fondu Městské knihovny Blansko.

Služby v knihovně

Výpůjční služby, prodlužování výpůjček, veřejný internet.                    

 

 

Seznam výměnného fondu knih naleznete na níže uvedené adrese


https://clavius.mzk.cz/crhov/baze.htm