Mikroregion Olešnicko

Dobrovolný svazek obcí Olešnicko (DSO Olešnicko)

DSO Olešnicko vznikl jako ekonomický subjekt a bylo mu přiděleno IČO 70957959 rozhodnutím Okresního úřadu Blansko na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), č.j. RVV/27/02/Mo dne 24. 1. 2002.

Smlouva o vytvoření DSO Olešnicko byla podepsána starosty obcí Křtěnov, Crhov, Louka, Kněževes, Rozsíčka, Lhota u Olešnice, Ústup, Sulíkov a města Olešnice dne 24. 1. 2002, když tuto smlouvu dříve schválila na svých jednáních zastupitelstva obcí. Ve stejný den byly schváleny stanovy svazku.

Sídlem svazku je Olešnice, Městský úřad Olešnice, náměstí Míru 20, PSČ 679 74 Olešnice.

Území DSO Olešnicko je vymezeno katastrálním územím obcí DSO Olešnicko, o kterém též hovoříme jako o mikroregionu Olešnicko.

Území mikroregionu Olešnicko se nachází na severozápadním okraji okresu Blansko, v severním cípu Jihomoravského kraje. Sousedí s krajem Vysočina a Pardubickým krajem. Celková výměra území činí 4 539 ha, celkový počet obyvatel 2 950. Přirozeným centrem mikroregionu je město Olešnice, součástí jsou dále obce Křtěnov, Crhov, Louka, Kněževes s místními částmi Jobova Lhota a Veselka, Rozsíčka, Lhota u Olešnice, Ústup a Sulíkov s místní částí Vřesice.

S vyjímkou Sulíkova byly obce mikroregionu do roku 1992 místními částmi Olešnice. Mikroregion vedle neformálních vztahů souvisejících se školní docházkou, dojížďkou do zaměstnání, službami a lékařkou péčí, turistickým ruchem a vazbami ve farnostech budovanými po generace, tvoří i formální svazek obcí dle zákona, totiž dobrovolný svazek obcí pod názvem „Olešnicko“. Svazek obcí Olešnicko vznikl tedy na základě dohody obcí, které spojovaly některé zájmy a zásadní problémy a snaha je společně řešit.