Usnesení o nařízení elektronické dražby        

Nařízení el. dražby.pdf (380,6 kB)    zveřejněno 25.1.2018

Zásady územního rozvoje Jm kraje

 

Veřejná vyhláška ZÚR.pdf (682524) vyvěšeno 21.10.2016

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro rok 2015

MZe_Svazek VaK Bk_2015.pdf (184412) vyvešeno 29.4.2016

Nařízení města Boskovice

Nařízení MBCE-lesní osnovy.pdf (837303)

vyvěšeno 18.6.2017