Městský úřad Boskovice

Oprava silnice Olešnice - Trpín

2023_DMBO34817_OOP_PÚP_sil_III3626_Olešnice_Trpín_GEFAB(1279785764).pdf (243470) vyvěšeno 22.8.2023

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy k omezení užívání pitné vody v obci Crhov
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný

 

Nařízení SVS 

Nařízení SVS (2).pdf (503549) vyvěšeno 18.4.2023

Informace Finančního úřadu Boskovice

Fú - informace (1).pdf (149977) vyvěšeno 25.4.2023

Veřejná vyhláška - OOP kůrovec

Veřejná vyhláška - OOP kůrovec.pdf (259,2 kB) - zveřejněno 5.4.2020

Aktualizace ZÚR JMK

Usnesení o nařízení elektronické dražby        

Nařízení el. dražby.pdf (380,6 kB)    zveřejněno 25.1.2018

Zásady územního rozvoje Jm kraje

 

Veřejná vyhláška ZÚR.pdf (682524) vyvěšeno 21.10.2016

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro rok 2015

MZe_Svazek VaK Bk_2015.pdf (184412) vyvešeno 29.4.2016

Pozvánky na zasedání

POZVÁNKA na 10. zasedání.pdf (180870) vyvěšeno 21.9.2015

POZVÁNKA na 11. zasedání.pdf (182132) vyvěšeno 12.10.2015

POZVÁNKA na 12. zasedání.pdf (180843) vyvěšeno 16.11.2015

POZVÁNKA na 13. zasedání.pdf (182120) vyvěšeno 7.12.2015

POZVÁNKA na 14. zasedání.pdf (207830) vyvěšeno 11.1.2016

POZVÁNKA na 15. zasedání.pdf (183439) vyvěšeno 19.2.2016

POZVÁNKA na16. zasedání.pdf (212349) vyvěšeno 14.3.2016

POZVÁNKA na 17. zasedání.pdf (209746) vyvěšeno 15.5.2016

POZVÁNKA-na18.-zasedání.pdf (210451) vyvěšeno 19.8.2016

POZVÁNKA na19. zasedání.pdf (377283) vyvěšeno 15.9.2016

POZVÁNKA na 20. zasedání.pdf (330977) vyvěšeno 17.10.2016

POZVÁNKA na21. zasedání.pdf (328021) vyvěšeno 14.11.2016

POZVÁNKA na 22. zasedání.pdf (329659) vyvěšeno 1.12.2016

POZVÁNKA na 23. zasedání.pdf (330065) vyvěšeno 13.1.2017

POZVÁNKA na 24. zasedání.pdf (328917) vyvěšeno 13.2.2017

POZVÁNKA na 25. zasedání.pdf (332184) vyvěšeno 10.4.2017

POZVÁNKA na 27. zasedání.pdf (336172) vyvěšeno 14.8.2017

POZVÁNKA na 28. zasedání.pdf (625486) vyvěšeno 15.9.2017

Pozvánka na 30. zasedání.pdf (622751) vyyvěšeno 25.11.2017

Pozvánka-na-31.-zastupitelstvo.pdf (323,5 kB) vyvěšeno 12.1.2018

POZVÁNKA na 32. zasedání.pdf (330054) vyvěšeno 12.3.2018

POZVÁNKA na 33. zasedání.pdf (333904) vyvěšeno 9.4.2018

POZVÁNKA na 34. zasedání.pdf (331049) vyvěšeno 11.5.2018

POZVÁNKA na 35. zasedání.pdf (398475) vyvěšeno 15.6.2018

POZVÁNKA na 36. zasedání.pdf (400306) vyvěšeno 16.7.2018

POZVÁNKA na 37. zasedání.pdf (396930) vyvěšeno 17.8.2018

Veřejná vyhláška MZe

Veřejná vyhláška - OOP (MZe).pdf (214799) vyvěšeno 5.4.2019, do 31.12.2022

Nařízení města Boskovice

Nařízení MBCE-lesní osnovy.pdf (837303)

vyvěšeno 18.6.2017

Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka