Místní akční skupina Boskovicko PLUS vydala koncem roku 2014 Strategický plán LEADER - přehled projektů obcí a získané dotace