Výbory

Finanční a kontrolní výbor se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

V Zastupitelstvu obce Crhov pracuje dle výše zmíněného zákona výbor finanční a kontrolní.

Finanční výbor: předsedkyně: Alena Dufková; členové: Miroslav Konopáč, Jiří ŠVáb

Kontrolní výbor: předseda: Štěpán Sedlák; členové: Petr Houdek, Alena Dufková