Výbory

Finanční a kontrolní výbor se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

V Zastupitelstvu obce Crhov pracuje dle výše zmíněného zákona výbor finanční a kontrolní.

Finanční výbor: předsedkyně: Mgr. Dalimil Kovář; členové: Miroslav Konopáč, Nela Dufková, DiS.

Kontrolní výbor: předsedkyně: Nela Dufková, DiS.; členové: Ing. Ondřej Homolka, Petr Juránek