Odměny zastupitelů

Odměny zastupitelů Obce Crhov jsou vypláceny dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 459/2013 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů.