Odměny zastupitelů

Na základě Sdělení Ministerstva vnitra č. 419/2023 Sb. o vyhlášení výše základny pro výpočet odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, došlo od 1. ledna 2024 ke změně stanovení výpočtu odměn členů zastupitelstev.