Co mohu vyřídit na úřadě

Přihlášení k trvalému pobytu

Na OÚ v Crhově se provádí přihlášení k trvalému pobytu.

Při přihlašování k trvalému pobytu je nutno předložit občanský průkaz, prokázat vlastnictví nemovitosti předložením výpisu z katastrálního úřadu (ne starším 3 měsíců), případně zajistit souhlas vlastníka nemovitosti a vyplnit přihlašovací tiskopis.

Poplatek za přihlášení k trvalému pobytu činí Kč 50,00.

Hlásí-li občan současně změnu místa trvalého pobytu i za děti žijící s ním ve společné domácnosti, platí se správní poplatek pouze jednou. Děti do 15 let poplatek neplatí.

 

 

Vidimace a legalizace (ověření opisu nebo kopie a podpisu) 

Obecní úřad Crhov provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu.

Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) se provádí v kanceláři OÚ. Požádá-li o legalizaci podpisu fyzická osoba, která se ze zdravotních nebo jiných důležitých důvodů nemůže dostavit na úřad,může se legalizace provést i na jiném vhodném místě.

Žadatel o legalizaci prokáže svoji totožnost platným úředním průkazem.

Poplatek za ověření shody opisu nebo kopie (vidimace) Kč 30,00/1 stránka

Poplatek za ověření pravosti podpisu (legalizace) Kč 50,00

 

 

Placení místních poplatků v roce 2024

Poplatek za psa Kč 100,00

Poplatek za odvoz odpadu Kč 600,00 za osobu přihlášenou k trvalému pobytu v obci nebo za objekt využívaný k rekreaci.