Odpady

V územním obvodu obce Crhov provádí svoz domovního odpadu a dalších jeho využitelných složek firma SUEZ, a.s., pobočka Boskovice. Svoz odpadu se provádí ve 14-ti denních cyklech. Poplatek za odvoz odpadu se hradí na Obecním úřadě Crhov ve výši 500 Kč za osobu s trvalým pobytem případně za rekreační objekt. Poplatek je možné uhradit převodem na účet 1361619399/0800, variabilní symbol je číslo popisné daného objektu. Další potřebné údaje Vám poskytneme fornou odpovědi na Váš dotaz zaslaný na e-mail ou.crhov@seznam.cz.

Naše obec je zapojena do systému zpětného odběru odpadů, tzv. EKO-KOM. Společnost EKO-KOM a.s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, které vyplývají pro výrobce prodávající balené výrobky ze zákona č. 477/2001 Sb., zákon o odpadech,  ve znění  pozdějších předpisů. Zapojení do tohoto systému je pro obec přínosem a podle množství vytříděných odpadů získává od uvedené společnosti finanční příspěvek.
 
Speciální web zaměřený na třídění odpadů najdete na adrese www.jaktridit.cz.
 

Jak třídit odpad v naší obci?

          

        

BIOODPAD

 

TERMÍNY PŘISTAVENÍ KONTEJNERU NA BIOODPAD V ROCE 2019

MĚSÍC PŘISTEVNÍ

1. TERMÍN 2. TERMÍN 3. TERMÍN
DUBEN 4.4. - 8.4. 18.4. - 23.4.  
KVĚTEN 2. - 6. 5. 16. - 20. 5. 30. 5. - 3. 6.
ČERVEN 13. 6. - 17. 6. 27. 6. - 1. 7.  
ČERVENEC 11. 7. - 15. 7. 25. 7. - 29. 7.  
SRPEN 8. 8. - 12. 8. 22. 8. - 26. 8.  
ZÁŘÍ 5. 9. - 9. 9. 19.9 . - 23. 9.  
ŘÍJEN 3. 10. - 7. 10. 17. 10. - 21. 10. 31.10. - 4.11.

 

Osvědčení o úspoře emisí