Odpady

V územním obvodu obce Crhov provádí svoz domovního odpadu a dalších jeho využitelných složek firma SUEZ, a.s., pobočka Boskovice. Svoz odpadu se provádí ve 14-ti denních cyklech. Poplatek za odvoz odpadu se hradí na Obecním úřadě Crhov ve výši 500 Kč za osobu s trvalým pobytem případně za rekreační objekt. Poplatek je možné uhradit převodem na účet 1361619399/0800, variabilní symbol je číslo popisné daného objektu. Další potřebné údaje Vám poskytneme fornou odpovědi na Váš dotaz zaslaný na e-mail ou.crhov@seznam.cz.

Naše obec je zapojena do systému zpětného odběru odpadů, tzv. EKO-KOM. Společnost EKO-KOM a.s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, které vyplývají pro výrobce prodávající balené výrobky ze zákona č. 477/2001 Sb., zákon o odpadech,  ve znění  pozdějších předpisů. Zapojení do tohoto systému je pro obec přínosem a podle množství vytříděných odpadů získává od uvedené společnosti finanční příspěvek.
 
Speciální web zaměřený na třídění odpadů najdete na adrese www.jaktridit.cz.
 

Jak třídit odpad v naší obci?

          

        

BIOODPAD

 

TERMÍNY PŘISTAVENÍ KONTEJNERU NA BIOODPAD V ROCE 2018

MĚSÍC PŘISTEVNÍ

1. TERMÍN 2. TERMÍN 3. TERMÍN
DUBEN 19. - 23.    
KVĚTEN 3. - 7. 5. 17. - 21. 5. 31. 5. - 4. 6.
ČERVEN 14. 6. - 18. 6. 28. 6. - 2. 7.  
ČERVENEC 12. 7. - 16. 7. 26. 7. - 30. 7.  
SRPEN 9. 8. - 13. 8. 23. 8. - 27. 8.  
ZÁŘÍ 6. 9. - 10. 9. 20. . - 24. 9.  
ŘÍJEN 4. 10. - 8. 10. 18. 10. - 22. 10.  
LISTOPAD 1. 11. - 5. 11. 15. 11. - 19. 11.  

 

Osvědčení o úspoře emisí