Odpady

V územním obvodu obce Crhov provádí svoz domovního odpadu a dalších jeho využitelných složek firma SITA CZ, a.s.. Svoz odpadu se provádí ve 14-ti denních cyklech. Poplatek za odvoz odpadu se hradí na Obecním úřadě Crhov ve výši 450 Kč na osobu. Poplatek je možné uhradit převodem na účet 1361619399/0800. Potřebné údaje, jako např. výše poplatku za osazenstvo rodinného domu, var. symbol apod., Vám poskytne účetní obce fornou odpovědi na Váš dotaz zaslaný na e-mail ou.crhov@seznam.cz.

Naše obec je zapojena do systému zpětného odběru odpadů, tzv. EKO-KOM. Společnost EKO-KOM a.s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, které vyplývají pro výrobce prodávající balené výrobky ze zákona č. 477/2001 Sb. Zapojení do tohoto systému je pro obec přínosem a podle množství vytříděných odpadů získává od uvedené společnosti finanční příspěvek.
 
Speciální web zaměřený na třídění odpadů najdete na adrese www.jaktridit.cz.
 

Jak třídit odpad v naší obci?

          

        

BIOODPAD

 

TERMÍNY PŘISTAVENÍ KONTEJNERU NA BIOODPAD V ROCE 2017

 

6. - 10.4.    20. - 24.4   

4. - 8.5.    18. - 22.5.

1. - 5.6.    15. - 19.6.    29. - 3.7.

13. - 17.7.    27. - 31.7.

10. - 14.8.   24 - 28.8.

7. - 11.9.    21. - 25.9.

5. - 9.10.    26. - 30.10.