Odpady

V územním obvodu obce Crhov provádí svoz domovního odpadu a dalších jeho využitelných složek firma SUEZ, a.s., pobočka Boskovice. Svoz odpadu se provádí ve 14-ti denních cyklech. Poplatek za odvoz odpadu se hradí na Obecním úřadě Crhov ve výši 500 Kč za osobu s trvalým pobytem případně za rekreační objekt. Poplatek je možné uhradit převodem na účet 1361619399/0800, variabilní symbol je číslo popisné daného objektu. Další potřebné údaje Vám poskytneme fornou odpovědi na Váš dotaz zaslaný na e-mail ou.crhov@seznam.cz.

Naše obec je zapojena do systému zpětného odběru odpadů, tzv. EKO-KOM. Společnost EKO-KOM a.s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, které vyplývají pro výrobce prodávající balené výrobky ze zákona č. 477/2001 Sb., zákon o odpadech,  ve znění  pozdějších předpisů. Zapojení do tohoto systému je pro obec přínosem a podle množství vytříděných odpadů získává od uvedené společnosti finanční příspěvek.
 
Speciální web zaměřený na třídění odpadů najdete na adrese www.jaktridit.cz.
 

Jak třídit odpad v naší obci?

          

        

BIOODPAD

 

TERMÍNY PŘISTAVENÍ KONTEJNERU NA BIOODPAD V ROCE 2020

MĚSÍC PŘISTEVNÍ

1. TERMÍN 2. TERMÍN 3. TERMÍN
DUBEN 24.4. - 27.4.    
KVĚTEN 8. - 11. 5. 22. - 25. 5.  
ČERVEN 5. 6. - 8. 6. 19. 6. - 22. 6.  
ČERVENEC 3. 7. - 6. 7. 17. 7. - 20. 7. 31. 7. - 3. 8.
SRPEN 14. 8. - 17. 8. 28. 8. - 31. 8.  
ZÁŘÍ 11. 9. - 14. 9. 25.9 . - 28. 9.  
ŘÍJEN 9. 10. - 12. 10. 23. 10. - 26. 10.  
LISTOPAD 6. 11. - 9. 11. 20. 11. - 23. 11.  

 

Osvědčení o úspoře emisí