Czech POINT                                                         

Obecní úřad Crhov je zapojen do projektu Czech POINT (Český podací ověřovací informační národní terminál). Cílem projektu je ulehčit občanovi komunikaci se státem a napomoci mu jednodušeji vyřídit jeho záležitosti.
 czech-point.pdf (80,2 kB)