Kroniku naši obce tvoří tři knihy. Se zápisky do první z nich bylo započato roku 1924, do druhé se píše od roku 1975 a do třetí se začalo psát od roku 1994. První kniha začíná zmínkou o vzniku a původu obce Crhov. Dále je pokračováno stručnými zápisy od roku 1888.

Pro zajímavost - historická legislativa

Zákon ze dne 30. ledna 1920

27.07.2011 18:52
ZÁKON ze dne 30. ledna 1920 o pamětních knihách obecních - zrušen zákonem č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí § 1 Každá politická obec jest povinna založiti a vésti pamětní knihu obecní. § 2 K založení a vedení pamětní knihy obecní zřízena budiž v každé obci komise. Zápisy provádí kronikář,...

Vládní nařízení ze dne 17. listopadu 1932

27.07.2011 18:54
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ ze dne 17. listopadu 1932 o pamětních knihách obecních - zrušeno zákonem č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 80 Sb. z. a n., o pamětních knihách obecních: § 1 (1) Každá politická obec jest povinna poříditi...

Zákon ze dne 14. března 2006

27.07.2011 18:57
ZÁKON 132/2006 ze dne 14. března 2006 o kronikách obcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: § 1 Úvodní ustanovení Každá obec vede kroniku obce (dále jen "kronika"), do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím...