Kaplička

byla v obci Crhov postavena roku 1801. Má čtvercový půdorys 2,8 x 2,8 metrů, vysoká je asi 9 metrů. Není orientována. Průčelí je proraženo dvoukřídlými dveřmi s hladkým ostěním a nadsvětlíkem. Obě boční stěny kapličky jsou proraženy ve výšce 1,7 metru jedním oknem o rozměrech 30 x 45 cm. Plechová střecha s lucernou je zakončená patriarchálním křížem. V témže roce do ní byl pořízen i zvon, na kterém je nápis : "GEGOSSEN VON CLEMEN STECHE IN BRÜNN ANNO 1801“. 

Historické fotografie zvoničky - kapličky

 

V roce 1973 byla opravena střecha kapličky. O několik let později byla vyplněna okna ve střeše plechovými výplněmi, aby do kapličky nezatékala voda.

 

Kaplička v roce 2002, kdy byla při první pouti zasvěcena sv. Cyrilu a Metodějovi.

 

Další rekontrukce střechy byla provedena v roce 2011, což je 210 let od založení zvonice. Obec Crhov na tuto rekonstrukci získala investiční dotaci z Programu rozvoje venkova ČR. Poskytovatelem této dotace byl Státní zemědělský intervenční fond a zprostředkovatelem byla MAS Boskovicko PLUS. Rekonstrukce spočívala ve výměně pozinkovaného plechu za plech měděný. Původní zůstala pouze špice, která byla z mědi pořízena při opravě v roce 1973.