Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ

01.04.2020 15:50

Ředitel ZŠ a MŠ města Olešnice informuje rodiče a další zákonné zástupce dětí, že zápis do 1. ročníku ZŠ proběhne na Základní škole v Olešnici v souladu s „Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy korespondenčně. To znamená, že bez přítomnosti dětí i rodičů ve škole. Rodiče vyplní formulář žádosti o přijetí, který je umístěn na školním webu www.zsamsolesnice.cz a mají 2 možnosti jeho odeslání:

  1. formulář vytisknou a podepsaný odešlou poštou na adresu školy
  2. formulář zašlou elektronicky s elektronickým podpisem do datové schránky školy (viz. kontakty na školním webu)

Termín pro zaslání žádostí o přijetí je od středy 1. 4. 2020 do pátku 17. 4. 2020. Na základě této žádosti bude rodičům zasláno písemné správní rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní docházky.

Zápis do 1. ročníku se letos týká dětí narozených mezi 1. 9. 2013 a 31. 8. 2014. Bližší informace na webových stránkách školy.

www.zsamsolesnice.cz/aktuality/aktuality-zakladni-skola/zapis-deti-do-1-rocniku-zs-pro-skolni-rok-20202021