ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD

24.07.2018 20:34

Městský úřad Boskovice vydává veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy při nedostatku vody

ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD Z VODNÍCH TOKŮ V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP BOSKOVICE PRO ÚČELY MYTÍ AUT, ZALÉVÁNÍ HŘIŠŤ, TRÁVNÍKŮ, NAPOUŠTĚNÍ NÁDRŽÍ A BAZÉNŮ S ÚČINNOSTÍ OD 25.7.2018 DO ODVOLÁNÍ