UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

12.02.2020 20:55

Poplatky za odvoz odpadu ve výši Kč 500,00 za osobu přihlášenou v obci nebo za rekreační objekt a poplatek za psy ve výši Kč 100,00 za každého psa je možné platit na účet č. 1361619399/0800, VS = číslo popisné. Případně do zprávy pro příjemce můžete uvést příjmení poplatníka.