UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

03.02.2019 16:16

Poplatky za odvoz odpadu a poplatky za psy můžete platit i převodem na účet obce č. 1361619399/0800, VS je číslo popisné. Poplatek za odvoz odpadu činí Kč 500,00 za osobu s trvalým pobytem v obci nebo za rekreační objekt. Poplatek za psa činí Kč 100,00 za každého psa.