Povinně zveřejňované informace

18.07.2017 16:02

V souladu s ustanovením § 39, odst 10 zákona č. 250/2000 Sb. Zákon o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Vám zasíláme ke zveřejnění na
obecních úředních deskách odkaz, na kterém lze nalézt povinně
zveřejňované informace Svazku, požadované výše uvedeným zákonem.

https://www.svazek-boskovice.cz/povinne-zverejnovane-informace-20#obsah