Poplatky 2023

15.01.2023 19:17

Upozorňujeme občany, že mohou platit poplatky za odvoz odpadu a poplatky za psy na rok 2023 na účet obce č. 1361619399/0800, variabilní symbol je číslo popisné.  Poplatek za osobu, která má v obci trvalý pobyt nebo poplatek za vlastníka rekreačního objektu činí v roce 2023 Kč 600,00, poplatek za každého psa Kč 100,00.