Historie knihovny

Historie

1964 - místní lidová knihovna převzala svazky ze školní knihovny (škola byla zrušena)

2002 - od 1.1. platnost zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných a informačních sliužeb (knihovní zákon)

2003 - 11.2. vydalo Ministerstvo kultury ČR Osvědčení o zápisu do evidence knihoven a Obecní knihovně v Crhově bylo přiděleno evidenční číslo 4890/2003

2005 - 21.11. byla s Městskou knihovnou Blansko podepsána Smlouva o poskytování služeb Městské knihovny Blansko v rámci regionálních funkcí (poskytování výměnného fondu)

2006 - v rámci Projektu internetizace knihoven byla Obecní knihovna Crhov připojena na internet

2014 - Smlouva o poskytování služeb uzavřena s Moravskou zemskou knihovnou

2017 - Smlouva o poskytování služeb uzavřena s KZMB - Městskou knihovnou Boskovice

 

Knihovnice od roku 1994

1.1.1994 - 31.7.1996 - knihovnice Bohdana Vrbasová;

1.8.1996 - 31.12.1998 - knihovnice Marie Bočková

1.1.1999 - 31.12.2003 - knihovnice Eliška Škrabalová;

1.1.2004 - 31.8.2006 - knihovnice Marie Bočková

1.9.2006 - 31.8.2013 - knihovnice Dana Dvořáková;

1.9.2014 - 31.8.2022 - knihovnice Stanislava Procházková

1.12.2022 - knihovnice Martina Štenglová, DiS.