Zásady územního rozvoje Jm kraje

 

Veřejná vyhláška ZÚR.pdf (682524) vyvěšeno 21.10.2016

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné pro rok 2015

MZe_Svazek VaK Bk_2015.pdf (184412) vyvešeno 29.4.2016

Nařízení města Boskovice

Nařízení MBCE-lesní osnovy.pdf (837303)

vyvěšeno 18.6.2017