Samospráva obce

Samospráva obce se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

V čele obce je sedmičlenné zastupitelstvo obce.

Jméno a příjmení Funkce Telefon
Dana Dvořáková starostka 725 111 502
Ing. Jaroslav Vlasák místostarosta 606 154 182 
Alena Dufková členka zastupitelstva  
Petr Houdek člen zastupitelstva  
Miroslav Konopáč člen zastupitelstva  
Štěpán Sedlák člen zastupitelstva  
Jiří Šváb člen zastupitelstva  

Zastupitelstvo obce se schází vždy poslední pondělí v měsíci v kanceláři Obecního úřadu v Crhově, začátek obvykle v 19:00 hodin. Zasedání jsou veřejná. Veřejnost je o zasedáních pravidelně informována pozvánkou vyvěšenou na úřední desce. Zápisy se zasedání jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu do 10 dnů po zasedání.

 

  Termíny zasedání v roce 2016  
25. ledna                               29. února               29. března                         
25. dubna 30. května 27. června
25. července 29. srpna 26. září
31. října 28. listopadu 19. prosince